Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz
Hizmetlerimiz

Kış Mevsiminde İş Makinesi Bakımı

Kış mevsiminde iş makinesi bakımı Kış mevsiminde özellikle şantiyede görev alan makinelerin, mevsim koşullarına hazırlanması bir gerekliliktir. Çalışmayacak makinaların depolama bakımları, çalışacak olanların da kış bakımı mutlaka yapılmalıdır. Çalışma şartlarına göre bakım ve onarımdan geçen iş makineleri verimli ve arızasız çalışır.

İş Makinesi Periyodik Bakım

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile ilgili Hususlar kısmında iş ekipmanının muayene kriterleri, metotları, periyotları ve muayeneyi yapacak kişilerin yetkileri tariflenmektedir. Teknik Muayene tümü Makina ve Elektrik Mühendislerinden oluşan muayene personeli ekibi ile yönetmeliğin şart

İş Makinesi Bakımı

İş Makina Tamiri Nasıl Yapılı? Bakım İş makinalarında; 1. Uzun ömürlü olmaları 2. Verimli çalışmaları 3. Ekonomik çalışmaları için yapılması gereken işlemlere bakım adı verilir. Makinalarda nerede, ne zaman, nasıl bakım yapılacağı üretici firmaların bakım talimatlarında belirtildiği şekilde yerine getirilmelidir. Bakım yapılabilmesinin en ön

İş Makinesi

İş Makinesi Nedir? 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda açıklandığı üzere; İş Makineleri : (DeğiĢik: 17/10/1996 - 4199/1 md.) Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, y&