İş Makinesi Periyodik Bakım

İş Makinesi Periyodik Bakım

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile ilgili Hususlar kısmında iş ekipmanının muayene kriterleri, metotları, periyotları ve muayeneyi yapacak kişilerin yetkileri tariflenmektedir.

Teknik Muayene tümü Makina ve Elektrik Mühendislerinden oluşan muayene personeli ekibi ile yönetmeliğin şartlarını karşılayarak  faaliyetlerine devam etmektedir. Bağımsız ve tarafsız muayene personelimiz işletmelere üçüncü bir göz olarak bakmakta ve deneyimleri ile ekipmanınızın durumunu ilgili standartlara göre raporlandırmaktadır.
İlgili yönetmelikte iş ekipmanı "işin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisat" şeklinde tanımlanmış ve işveren tarafından risk oluşturacak ekipmanların periyodik olarak kontrol edilmesi gereği belirtilmiştir.

Öne Çıkarılanlar

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III

Kış mevsiminde iş makinesi bakımı

İş Makinesi Nedir?

İş Makina Tamiri Nasıl Yapılı?

Yorumlar