İş Makinesi

İş Makinesi

İş Makinesi Nedir?
 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda açıklandığı üzere;

İş Makineleri : (DeğiĢik: 17/10/1996 - 4199/1 md.) Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan moturlu araçlardır.

İş Makineleri Aşağıdaki gibi sınıflandırılır;

1. İŞ MAKİNELERİ
1.1. Kazı Makineleri (Ekskavatör)
1.2. Yükleyiciler 
1.3. Kazıcı-Yükleyiciler (Bekoloder) 
1.4. Dozerler 
1.5. Greyderler 
1.6. Damperli Kamyonlar
1.7. Skreyperler 
1.8. Mini Yükleyiciler 
1.9. Beton Transmikseri 
1.10. Beton Pompası 
 
2. ENDÜSTRİYEL MAKİNELER 
2.1. Forkliftler 
2.2. Temizlik Makineleri 
2.3. Kompresörler 
2.4. Jeneratörler 
2.5. İstif Makineleri 
 
3. YOL VE ASFALT MAKİNELERİ 
3.1. Finişerler 
3.2. Yol Silindirleri 
3.3. Frezeler 

Öne Çıkarılanlar

Kış mevsiminde iş makinesi bakımı

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Ek-III

İş Makina Tamiri Nasıl Yapılı?

İş Makinesi Nedir?

Yorumlar